Nu är den innovativa kölkonstruktionen på nya Linjett 43 testad.
Utfallet är imponerade bra!

Nya Linjett 43 har en köl med flexibelt djupgående vilket är mycket ovanligt. Kölkonstruktionen som är ny i sitt slag har testats under sommaren. Genom en smart konstruktion hålls kölen helt fixerad utan att flexa i sid- eller längsled, även under mycket hårda kryssar på ~20 m/s.

Sista veckan har kölen även testats genom ett 20-tal grundstötningar i olika hastigheter. Det utvalda grundet låg på ~2 m djup och bestod av berg. Samtliga tester upplevdes kontrollerade och förvånansvärt ”mjuka”.

Under de sista och mest avgörande 5 grundstötningarna var farten ~8 knop. Själva ”träffen” upplevs fortfarande som ganska mjuk. Smällen och ”stöten” visar sig snarare komma från kölen efter att båten studsat tillbaka från grundet och kölen faller på plats i sin kölficka. Det har sin förklaring.

– Linjett 43 väger 9 ton och vid träffen tar kölen (3,5 ton) emot största kraften genom att tryckas uppåt/bakåt i kölfickan, svängningen blir närmare 70 cm(!) bakåt för bulben säger Markus Gustafsson, VD på Rosättra Båtvarv.

En költrumma döljs i segelbåtens salongsbord. En hydraulkolv gör det möjligt för rorsman att höja och sänka med ett spann på 2,45 – 1,90 cm på 30 sek. Spannet ger båten en oslagbar kombination av seglingsprestanda och tillgänglighet till grunda vikar i skärgården.

– Vi kan konstatera att båten är helt intakt förutom märken på köl och dämpningszon i költrumma. Invändigt syns inga skador eller ens sprickor på såväl kölkonstruktion, bottenbalkar eller inredning fortsätter Markus Gustafsson.

På Rosättra Båtvarv är man mycket nöjda med utfallet. Kölen kommer finnas som tillval för Linjett 43.

Vill du veta mer kring kölkonstruktionen finns Linjett segelbåtar på Öppna Varv (Orust) 22-24 augusti, Uiva Flytande båtmässa (Helsingfors) 21-24 augusti och Allt på Sjön (Gustavsberg) 29-31 augusti.