Till säsongen 2017 kan vi erbjuda bryggplats vid vår nya kaj och flytbrygga!

Vår nya kaj har även en 40 m flytbrygga som ger möjlighet till fler båtplatser.

Platserna har  förtöjning vid y-bommar i skyddat läge i Vätösund, 20 minuter från Norrtälje och 10 distans från Ålandshav.

Läs mer här ->