Nu är en ny segelbåt på väg – Rosättra Båtvarvs åttonde modell!

Linjett segelbåtar är i hög grad uttrycket för en designfilosofi som nu har 40 års erfarenhet bakom sig. Trygghet och säkerhet kombineras med goda seglingsegenskaper. Konstruktör är Gustafsson på Rosättra Båtvarv. Linjett 43 är som sig bör en prototyp, som nu ska testas och utvärderas i skarpt läge under sommaren 2014.

– Vår ambition är att även Linjett 43 skall vara linjeskön, styv och med ett lättdrivet skrov som därmed blir enklare att segla med liten besättning, säger Mats Gustafsson.

Med Linjett 43 testar Rosättra Båtvarv för första gången en köl med flexibelt djupgående. Kölen skall kunna höjas och sänkas med ett spann mellan 1,90–2,45 m.

– Största vinsten med en höj- och sänkbar köl blir tillgängligheten i skärgården. Detta medför även en lägre vikt och därmed mindre segelyta med påföljande mindre krafter att hantera för besättningen enligt Mats Gustafsson.

Linjett är byggd för skärgården och då ska den nya konstruktionen också klara alla utmaningar i den miljön. Varvet kommer bokstavligt talat att genomföra krocktester med den nya kölkonstruktionen, faller testerna väl ut så kommer konceptet att användas i produktionen. Ambitionen finns att även Linjett 43 skall bli en god kappseglare. Sittbrunnen är utformad med fokus på cruising, men med två rattar för bra överblick på segel och däck samt att skapa bekvämlighet för rorsman och besättning.

Även under däck visar Rosättra sin hantverksskicklighet och Linjett 43 erbjuder elegant interiör. Nu väntar en spännande sommar för Gustafssons på Rosättra och för Linjettägarna som kan följa projektet på nära håll.
Rosättras Linjett 43 kommer inte presenteras på båtmässan ”Allt för Sjön” men du kommer att möta henne i sommarens Gotland Runt och andra kappseglingar i Stockholms skärgård.