Av svenska båtvarv med rötter i 1800-talet är det bara ett som finns kvar, Rosättra Båtvarv. I gläntan vid Vätö kanal i Roslagen i Stockholms skärgård, byggs fortfarande båtar och på röjda fält uppe i skogen står väldiga hangarer med vinterplats för 500 båtar. Det är i högsta grad ett levande och aktivt varv som bygger, reparerar, underhåller och ger service. Som trots svaga konjunkturer investerar i framtiden. I fjol invigde man en ny servicehall och nyligen köpte man grannvarvet, Karlsro.

Boken ”Linjett med vind i seglen – tre sekler med Rosättra Båtvarv” berättar ett stycke svensk industrihistoria. Hur en konjunkturkänslig familjeägd verksamhet red ut stormar, klarade lågkonjunkturer och brist på finansiärer, genomförde flera generationsskiften och hur de gedigna kunskaperna om trä och båtar utvecklades och fördjupades i en egen båt, Linjett. Den var så framgångsrik att varvet under en tid svarade för en fjärdedel av marknaden och efter 40 år ger den fortfarande varvet framtidstro och nya möjligheter. Och nästa modell är inte långt borta.

Redaktören C-H Segerfeldt har sammanställt material från tre sekler i en unik bok, där bland andra Bengt Jörnstedt medverkar med intervjuer som ger personlighet och liv åt Rosättravarvets historia.

Boken är ett tidsdokument som fångar upp dåtidens personligheter och konstruktörer och dagens seglare. Alla förenade i övertygelsen att kvalitet lönar sig.

Flera bilder och bildtexter finns under rubriken ”Linjettboken”. Tryck på bilderna för att se högupplösta format