Många Linjettseglare är väl förberedda och har anpassat sina båtar inför lagen om toalettavfall som träder i kraft 1 april.
Från den 1 april är det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall till vattnet. Förbudet gäller i hela Sveriges sjöterritorium. Syftet är att minska utsläppen av fosfor och kväve till våra svenska vatten.
På Rosättra Båtvarv utanför Norrtälje har man anpassat många äldre segelbåtar de senaste åren. För standardbyggda Linjetter finns ett färdigt koncept med måttanpassade tankar.
– Egentligen har vi varit redo sedan slutet av 90-talet, Rosättra Båtvarv anpassade redan då nyinstallerade toatankar efter gällande CE-regler med sugtömning säger Fredrik Svensson på Rosättra Båtvarv.
Det är de äldre modellerna Linjett 30 och Linjett 32 från 1970- och 80-talet samt Linjett 35 från början av 90-talet som behöver uppdateras. Nu är vårarbetet i full gång och endast enstaka segelbåtar hinner anpassas inför den kommande säsongen. Efterfrågan har varit stor och lagret av tankar börjar ta slut, ny leverans kommer till hösten.
– Om du har en Linjett som behöver anpassas till nya lagen så kontakta oss eftersom det är lång leveranstid på tankarna avslutar Fredrik Svensson på Rosättra Båtvarv.

Mer information om den nya lagen finns på Transportstyrelsen.